Nr POPW.01.02.00-26-0002/22 “Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Wojdak szansą na wzrost konkurencyjności.”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Cel projektu: Internacjonalizacja oferty produktowej w zakresie odzieży ochronnej na wybranych rynkach.

Planowane efekty: Implementacja działań marketingowych pozwoli na optymalne promowanie produktu na nowe rynki zagraniczne. Zostanie stworzona dopasowana oferta pod dane rynki zagraniczne w zakresie kompletu odzieży medycznej.
Odzież ochronna będzie wytwarzana z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Wejście na nowe rynki będzie miało również kluczowe znaczenie
w kontekście ograniczenia skutków pandemii na przedsiębiorstwo i zapewnienie płynności działania firmy w razie wystąpienia kolejnych fal pandemii.

Realizacja projektu i wdrożenie ww. rozwiązań przełoży się na wzrost konkurencyjności i przychodowości firmy.

Wartość projektu: 655 036.50 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 452 667.50 PLN
___________________________________________________

„Zakup kompaktowego, automatycznego, systemu rozkroju materiału wraz z automatyczną warstwowarką do tkanin, stołem oraz oprogramowaniem do konstrukcji, stopniowania i tworzenia układów kroju”

 

 

Przedmiotem projektu będzie wdrożenie w firmie Beneficjenta innowacji produktowej i procesowej poprzez zakup kompaktowego, automatycznego, systemu rozkroju materiału wraz z automatyczną warstwowarką do tkanin, stołem oraz oprogramowaniem do konstrukcji, stopniowania i tworzenia układów kroju. Inwestycja zakłada także adaptację części hali produkcyjnej na potrzeby nowej krojowni. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

Zakup środków trwałych w celu wdrożenia innowacji procesowej i produktowej
Przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych w celu wdrożenia innowacji.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia 5 miejsc pracy (5 EPC), w tym 5 dla kobiet.
W ramach wsparcia  przedsiębiorstwo wdroży nowe produkty, których dotąd nie oferowało
(nowe dla firmy) oraz które są nowe dla rynku – inteligentna odzież nowej generacji.
W ramach projektu zostaną wdrożone dwie innowacje nietechnologiczne
− marketingowa (nowa strategia marketingowa) i  organizacyjna (filozofia Kaizen),
jedna innowacja produktowa − inteligentna odzież nowej generacji, jedna innowacja procesowa −innowacyjny proces wykrawania tkanin.
Projekt jest zgodny z celami osi priorytetowej 2: “Konkurencyjna gospodarka” oraz z działaniem 2.5
“Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”. Inwestycja pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności gospodarki, gdyż zakłada wdrożenie rozwiązań slot minimal deposit 10000 via dana innowacyjnych na poziomie krajowym, stosowanych do 3 lat. Przyczyni się to do umocnienia konkurencyjności Wnioskodawcy oraz potencjału gospodarczego https://teljufitness.com/situs-slot-gacor-2022-terpercaya/ regionu.

Wartość ogółem: 1 132 024,69 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 807 495,28 PLN
Wkład UE: 605 621,46 PLN

0

Wpisz wyszukiwane słowo