O firmie

Od 25 lat z dumą zajmujemy się produkcją odzieży. Zaufał nam personel lekarski i pomocniczy ochrony zdrowia, specjaliści ds. opieki nad osobami starszymi i chorymi, a także pracownicy branży hotelowej i przemysłowej.

Jesteśmy firmą rodzinną prowadzoną z sercem i dbałością o każdy detal – dlatego do wszystkiego, czym się zajmujemy na co dzień, podchodzimy z szacunkiem i oddaniem. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu w rozwój firmy, zdobyliśmy pozycję czołowego producenta odzieży medycznej.

Nieustannie się rozwijamy, udoskonalamy i zmieniamy, mając na celu zadowolenie klienta. Poszukujemy nowych surowców produkcyjnych, technologii i rozwiązań, uczestnicząc w licznych krajowych i międzynarodowych wydarzeniach branżowych. Współpracujemy z łódzkimi projektantami i Instytutem Włókiennictwa. Nasi konstruktorzy szkolą się w Hohenstein Institut w Niemczech. Dzięki powyższym działaniom posiadamy najnowocześniejsze szwalnie w Polsce, a nasza szeroka oferta oparta jest o najwyższej jakości tkaniny i dodatki znanych światowych marek. Nasze produkty wyprodukowane w całości w Polsce są certyfikowane i spełniają wymogi europejskich norm oraz polskich ustaw i rozporządzeń dotyczących jakości, wzornictwa i ekologii.

Sprzedaliśmy już ponad 1 milion sztuk odzieży medycznej. Ten sukces zawdzięczamy ciągłemu wsłuchiwaniu się w potrzeby klienta. Nasi przedstawiciele handlowi są otwarci na propozycje, sugestie i wymagania klientów. Wspólnie udaje nam się tworzyć modne kolekcje odzieży, uwzględniające wymagania funkcjonalności, komfortu pracy oraz wysokich standardów higieny i bezpieczeństwa użytkownika.

Siłę do działania dają nam klienci, którzy przez lata niezmiennie wybierają nasze produkty. Zapewniają oni, że odzież marki WOJDAK to więcej niż ubranie. Z dumą przyjmujemy słowa uznania, że stworzyliśmy standard, który wyznaczył kierunek w transformacji odzieży zawodowej.

Historia

Ponad 25 lat tworzymy świat odzieży medycznej.

1996

Powstanie firmy oraz uruchomienie pierwszej szwalni.

2009

Automatyzacja produkcji

Zakup pierwszego cuttera do automatycznego rozkroju tkanin oraz systemu do konstrukcji, stopniowania odzieży i tworzenia układów kroju.

2015

Uruchomienie drugiej szwalni.

2018

Przeniesienie firmy do nowej siedziby.

2023

Otrzymanie certyfikatu: system zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015

Certyfikaty jakości

Referencje największych firm

Ogólnopolskie nagrody

Projekty unijne

Nr POPW.01.02.00-26-0002/22 “Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Wojdak szansą na wzrost konkurencyjności.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Cel projektu: Internacjonalizacja oferty produktowej w zakresie odzieży ochronnej na wybranych rynkach.

Planowane efekty: Implementacja działań marketingowych pozwoli na optymalne promowanie produktu na nowe rynki zagraniczne. Zostanie stworzona dopasowana oferta pod dane rynki zagraniczne w zakresie kompletu odzieży medycznej.
Odzież ochronna będzie wytwarzana z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Wejście na nowe rynki będzie miało również kluczowe znaczenie
w kontekście ograniczenia skutków pandemii na przedsiębiorstwo i zapewnienie płynności działania firmy w razie wystąpienia kolejnych fal pandemii.

Realizacja projektu i wdrożenie ww. rozwiązań przełoży się na wzrost konkurencyjności i przychodowości firmy.

Wartość projektu: 655 036.50 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 452 667.50 PLN


„Zakup kompaktowego, automatycznego, systemu rozkroju materiału wraz z automatyczną warstwowarką do tkanin, stołem oraz oprogramowaniem do konstrukcji, stopniowania i tworzenia układów kroju”

Przedmiotem projektu będzie wdrożenie w firmie Beneficjenta innowacji produktowej i procesowej poprzez zakup kompaktowego, automatycznego, systemu rozkroju materiału wraz z automatyczną warstwowarką do tkanin, stołem oraz oprogramowaniem do konstrukcji, stopniowania i tworzenia układów kroju. Inwestycja zakłada także adaptację części hali produkcyjnej na potrzeby nowej krojowni. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

Zakup środków trwałych w celu wdrożenia innowacji procesowej i produktowej
Przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych w celu wdrożenia innowacji.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia 5 miejsc pracy (5 EPC), w tym 5 dla kobiet. W ramach wsparcia przedsiębiorstwo wdroży nowe produkty, których dotąd nie oferowało (nowe dla firmy) oraz które są nowe dla rynku – inteligentna odzież nowej generacji. W ramach projektu zostaną wdrożone dwie innowacje nietechnologiczne − marketingowa (nowa strategia marketingowa) i organizacyjna (filozofia Kaizen), jedna innowacja produktowa − inteligentna odzież nowej generacji, jedna innowacja procesowa −innowacyjny proces wykrawania tkanin. Projekt jest zgodny z celami osi priorytetowej 2: “Konkurencyjna gospodarka” oraz z działaniem 2.5 “Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”. Inwestycja pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności gospodarki, gdyż zakłada wdrożenie rozwiązań innowacyjnych na poziomie krajowym, stosowanych do 3 lat. Przyczyni się to do umocnienia konkurencyjności Wnioskodawcy oraz potencjału gospodarczego regionu.

Wartość ogółem: 1 132 024,69 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 807 495,28 PLN
Wkład UE: 605 621,46 PLN


Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 1 w ramach projektu “Wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej w firmie Wojdak sp. z o.o., polegającej na utworzeniu nowej krojowni” planowanego do ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa – kod: RPSW.02.00.00; Oś priorytetowa – nazwa: Konkurencyjna gospodarka, Działanie – kod RPSW.02.05.00; Działanie – nazwa: Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP)